GVDG THCS 17-18

Thời gian thi năng lực GVDG cấp THCS năm học 2017-2018 đã kết thúc vào lúc 16h00 ngày 19/01/2018. Mời các thầy cô tham khảo, làm thử đề thi các môn Vật Lý, Hóa học, Lịch sử, GDCD, Thể dục. Nếu đạt 80/100 điểm thì thầy cô mới vượt qua phần thi năng lực. Mời thầy cô hãy chọn môn thi của mình để thử sức. Chúc các thầy cô đạt kết quả tốt.

MÔN VẬT LÝ              MÔN HÓA HỌC            MÔN LỊCH SỬ            MÔN GDCD          MÔN THỂ DỤC

Comments