Thi năng lực GV (Thử)

Thông báo Gần đây

  • TPT Đội giỏi 16-17 Bài thi năng lực dành cho giáo viên dự thi GV làm TPT Đội giỏi năm học 2016-2017 cấp THCS
    Được đăng 18:58, 20 thg 1, 2018 bởi Trịnh Xuân Thắng TP
  • GVDG THCS 15-16 Kiến thức chung (cho tất cả các môn cấp THCS).   Dành cho giáo viên dự thi GVDG môn Âm Nhạc
    Được đăng 18:58, 20 thg 1, 2018 bởi Trịnh Xuân Thắng TP
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

TPT Đội giỏi 16-17

đăng 07:53, 30 thg 9, 2017 bởi Trịnh Xuân Thắng TP   [ đã cập nhật 18:58, 20 thg 1, 2018 ]

Bài thi năng lực dành cho giáo viên dự thi GV làm TPT Đội giỏi năm học 2016-2017 cấp THCS

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TPT ĐỘI GIỎI


GVDG THCS 15-16

đăng 07:47, 30 thg 9, 2017 bởi Trịnh Xuân Thắng TP   [ đã cập nhật 18:58, 20 thg 1, 2018 ]

Kiến thức chung (cho tất cả các môn cấp THCS).   

Bài mẫu trắc nghiệm KTNL thi GVDG 2015-2016


Dành cho giáo viên dự thi GVDG môn Âm Nhạc

Môn Nhạc - Trắc nghiệm KTNL thi GVDG 2015-20161-2 of 2