Hoạt động gần đây của trang web

18:42, 25 thg 8, 2020 Việt Hùng Nguyễn đã chỉnh sửa Bài thu hoạch Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020
00:52, 25 thg 8, 2020 Việt Hùng Nguyễn đã chỉnh sửa Bài thu hoạch Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020
00:51, 25 thg 8, 2020 Việt Hùng Nguyễn đã chỉnh sửa Bài thu hoạch Chính trị hè 2020
02:25, 24 thg 8, 2020 Việt Hùng Nguyễn đã chỉnh sửa BDCT hè 2020(đang cập nhật)
01:02, 11 thg 4, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Email @phuly.edu.vn
08:40, 10 thg 4, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa DS đăng ký tài khoản Office 365 trên tên miền phuly.edu.vn
19:18, 7 thg 4, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa DS đăng ký tài khoản Office 365 trên tên miền phuly.edu.vn
19:15, 7 thg 4, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa DS đăng ký tài khoản Office 365 trên tên miền phuly.edu.vn
08:37, 2 thg 4, 2020 GV Tin Châu Sơn Bằng đã chỉnh sửa Video tập huấn sử dụng Ms Team để dạy học trực tuyến
05:52, 2 thg 4, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Trang chủ
03:49, 2 thg 4, 2020 GV Tin Châu Sơn Bằng đã chỉnh sửa Trang chủ
17:39, 30 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Email @phuly.edu.vn
08:43, 30 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Email @phuly.edu.vn
08:43, 30 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Email @phuly.edu.vn
08:42, 30 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo Email phuly.edu.vn
07:17, 30 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo HD gửi link lớp học trên Ms Team qua email
07:13, 30 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo Video tập huấn sử dụng Ms Team để dạy học trực tuyến
07:10, 30 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Dạy học trực tuyến (Office 365)
07:10, 30 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Dạy học trực tuyến (Office 365)
07:08, 30 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo Hướng dẫn đăng ký tài khoản office 365
07:37, 27 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa DS đăng ký tài khoản Office 365 trên tên miền phuly.edu.vn
01:24, 27 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa DS đăng ký tài khoản Office 365 trên tên miền phuly.edu.vn
01:23, 27 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Dạy học trực tuyến (Office 365)
01:21, 27 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo Danh sách đăng ký tài khoản Office 365 trên tên miền phuly.edu.vn
01:18, 27 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Link hướng dẫn sử dụng Ms Teams

cũ hơn | mới hơn