Bài thu hoạch Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020

Mời các thầy (cô) bấm vào link sau để làm bài thu hoạch Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020

Đường link danh sách cán bộ, giáo viên các đơn vị đã nộp bài thu hoạch
Comments