Video hướng dẫn Microsoft Teams

đăng 03:51, 28 thg 3, 2020 bởi Xuân Thắng Trịnh
Cập nhật các video hướng dẫn Microsoft Teams và các phần mềm hỗ trợ dạy online tại kênh IT edu

1) Hướng dẫn tổng quan Microsoft Teams từ đầu đến khi tạo cuộc họp: Tạo lớp, mời thành viên, lên lịch cuộc họp, các điều khiển cơ bản trong quá trình dạy học:
[https://youtu.be/I31mH8A9yO0](https://youtu.be/I31mH8A9yO0)

2) Hướng dẫn học sinh sử dụng mã lớp học để đăng nhập lớp học, giáo viên sẽ không phải nhập mail từng học sinh mời vào lớp học.
[https://youtu.be/DuJgLCSJ_1g](https://youtu.be/DuJgLCSJ_1g)

3) Trong quá trình thầy cô chia sẻ màn hình, học sinh sẽ không nghe được âm thanh trên máy tính của thầy cô, thầy cô làm theo hướng dẫn này để bật âm thanh máy tính.
[https://youtu.be/QVG3dRJknT8](https://youtu.be/QVG3dRJknT8)

4) Hướng dẫn tạo kênh và lấy mã lớp học, mời thành viên
[https://youtu.be/8SmmksvWce4](https://youtu.be/8SmmksvWce4)

5) Cài đặt thông báo của Microsoft Teams, tùy chỉnh các thông báo tới mail để tránh lẫn quá nhiều mail do Microsoft Team gửi tới
[https://youtu.be/iRfsd3ch-CY](https://youtu.be/iRfsd3ch-CY)

6) Hướng dẫn giao bài tập cho học sinh: Có thể giao dạng form và điểm HS sẽ tự động cập nhật vào bảng điểm chung, có thể giao dạng tự luận để HS chụp vở nộp lên và sau khi chấm điểm vở thì điểm cũng tự động cập nhật. Học sinh làm bài trễ vẫn có thể nộp bài, máy sẽ báo rõ ràng HS nộp trễ bao lâu.
[https://youtu.be/ZCp5Me3c5kw](https://youtu.be/ZCp5Me3c5kw)

7) Hướng dẫn tạo tag mới trên thanh công cụ của Microsoft Teams, đây là một ví dụ tạo tag làm quyển sổ đầu bài chung.
[https://youtu.be/ZzqBgejEzZI](https://youtu.be/ZzqBgejEzZI)

8) Khai thác các bộ câu hỏi sẵn có trên Kahoot, rất nhiều thầy cô đã tạo và chia sẻ cộng đồng nên có thể tìm kiếm và nhân đôi, chỉnh sửa phù hợp với bài học, đối tượng học sinh.
[https://youtu.be/-j0c7cN7ymk](https://youtu.be/-j0c7cN7ymk)

Xem tổng hợp các video liên quan tại kênh IT edu:
[https://www.youtube.com/channel/UCbWX4025V1-8QcLEzgpiU-g/videos](https://www.youtube.com/channel/UCbWX4025V1-8QcLEzgpiU-g/videos)

Comments