Cấp THCS‎ > ‎NĂM HỌC 2017-2018‎ > ‎

Mô hình trường học mới

Bài 1: Giới thiệu chung về mô hình trường học mới cấp THCS
  1. Mục đích

Sau bài học, học viên:

      - Hiểu rõ Mô hình trường học mới thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành;

    - Trình bày được Tiêu chí đánh giá bài học theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014

  1. Nội dung:

     - Nghiên cứu video clip về các thành tố của mô hình Trường học mới; các tiêu chí đánh giá bài học theo Công văn 5555.

     - Tìm hiểu tài liệu tập huấn về các thành tố của mô hình Trường học mới và các tiêu chí đánh giá bài học theo Công văn 5555.

  1. Cách tiến hành:

      - Đăng kí vào bài học trên mạng bằng Tài khoản của Trường học kết nối. Trường hợp không đăng kí được do số lượng học viên đã vượt quá quy định, đọc kĩ thông tin về lớp học tiếp theo hiện được thông báo trên màn hình để kịp thời đăng kí lần sau.

      - Nghiên cứu tài liệu, video; trong thời gian đó cần kết nối với các học viên khác hoặc với báo cáo viên (bằng cách kích vào nút phía dưới, bên trái màn hình) để trao đổi, thảo luận, hỏi ý kiến tư vấn (hình thức chatting) trong không gian bài học trên mạng.

     - Hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm cuối bài.

Các thành tố của mô hình trường học mới 
Các tiêu chí đánh giá bài học theo Công văn 5555 

Bài 2: Phương pháp và kỹ thuật dạy học theo mô hình trường học mới

  1. Mục đích

Sau bài học, học viên:

- Hiểu rõ Mô hình trường học mới thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành;

 - Nêu được cấu trúc các hoạt động học trong các bài học theo mô hình trường học mới tuân theo tiến trình sư phạm của các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực;

- Trình bày được Tiêu chí đánh giá bài học theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014

- Trình bày được mục đích, nội dung, kĩ thuật thực hiện và sản phẩm học tập của học sinh trong các hoạt động của mỗi bài học mô hình Trường học mới;

- Áp dụng được các tiêu chí đánh giá bài học theo CV 5555 để phân tích hoạt động học của học sinh trong bài học minh họa và các bài học khác theo mô hình trường học mới.

  1. Nội dung:

 - Nghiên cứu các video clip về các thành tố của mô hình Trường học mới; cấu trúc bài học Trường học mới; Phương pháp và kĩ thuật dạy học trong mô hình Trường học mới.

 - Nghiên cứu các video về từng hoạt động học trong bài học minh họa mô hình trường học mới, kèm theo video phân tích hoạt động học của học sinh.

- Tìm hiểu tài liệu tập huấn về nội dung, phương pháp, kĩ thuật dạy học và KTĐG theo mô hình Trường học mới.

  1. Cách tiến hành:

- Đăng kí vào bài học trên mạng bằng Tài khoản của Trường học kết nối. Trường hợp không đăng kí được do số lượng học viên đã vượt quá quy định, đọc kĩ thông tin về lớp học tiếp theo hiện được thông báo trên màn hình để kịp thời đăng kí lần sau.

- Nghiên cứu tài liệu, video; trong thời gian đó cần kết nối với các học viên khác hoặc với báo cáo viên (bằng cách kích vào nút phía dưới, bên trái màn hình) để trao đổi, thảo luận, hỏi ý kiến tư vấn (hình thức chatting) trong không gian bài học trên mạng.

- Hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm cuối bài.

ć
Trịnh Xuân Thắng TP,
09:11, 28 thg 9, 2017
Ċ
Trịnh Xuân Thắng TP,
09:11, 28 thg 9, 2017
Ċ
Trịnh Xuân Thắng TP,
09:12, 28 thg 9, 2017
Ċ
Trịnh Xuân Thắng TP,
09:12, 28 thg 9, 2017
Ċ
Trịnh Xuân Thắng TP,
09:22, 28 thg 9, 2017
Ċ
Trịnh Xuân Thắng TP,
09:22, 28 thg 9, 2017
ć
Trịnh Xuân Thắng TP,
09:11, 28 thg 9, 2017
Comments