Cấp THCS

CÁC CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP THCS CỦA THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ THEO NĂM HỌC
NĂM HỌC 2016-2017
NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐÃ TRIỂN KHAI
2. 
3. 
4. 
5. 

Bài đăng gần đây

 • GIÁO DỤC STEM
  Được đăng 20:07, 29 thg 11, 2019 bởi Trịnh Xuân Thắng TP
 • Video giới thiệu về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
  Được đăng 18:41, 25 thg 10, 2019 bởi Trịnh Xuân Thắng TP
 • CT môn học và HĐGD trong CT GDPT mới     Chiều 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thời gian xin ý kiến là 60 ngày.    Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 4/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11 ...
  Được đăng 20:10, 29 thg 11, 2019 bởi Trịnh Xuân Thắng TP
 • Mô hình trường học mới  Mô hình trường học mới (Xem tiếp) Mô hình trường học mới (Xem tiếp)
  Được đăng 02:48, 1 thg 10, 2017 bởi Trịnh Xuân Thắng TP
 • Phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" 1. Lịch sử ra đời và phát triển của PP Bàn tay nặn bột.   2. Lí luận cơ bản về phương pháp Bàn tay nặn bột.  3. Kĩ thuật dạy học đánh giá trong phương pháp Bàn tay nặn bột.  4. Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học Vật lý THCS.    5. Phương pháp bàn tay nặn bột môn Hóa học lớp 9.  6. Bài tập trắc nghiệm về PP Bàn tay nặn bột.  
  Được đăng 08:20, 28 thg 9, 2017 bởi Trịnh Xuân Thắng TP
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »